Ασφάλιση Αλλοδαπών

Μια ομάδα ανθρώπων με συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες στην ασφάλιση υγείας είναι οι αλλοδαποί οικονομικοί μετανάστες,οι οποιοι για να έρθουν και να παραμείνουν στην Ελλάδα, χρειάζονται τη σχετική άδεια από το κράτος. Προκειμένου λοιπόν οι αλλοδαποί να λάβουν άδεια παραμονής,θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια αρχή, Βεβαίωση Ασφάλισης, το οποίο να καλύπτει τα Έξοδα Νοσηλείας και Ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης.

Υπολογίστε άμεσα τα ασφάλιστρά σας

Πατήστε το σύνδεσμο παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία προκειμένου έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας και σας αποστείλουμε προσφορές