Προσωπικά Δεδομένα

Η iFplayer έχει αναλάβει τη δέσμευση να τηρεί το απόρρητο προσωπικών δεδομένων όλων των επισκεπτών στην τοποθεσία www.ifplayer.gr και να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να μας παρέχετε. Συγκεκριμένα, θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε τον τρόπο μεταχείρισης των στοιχείων που σας αφορούν και που ενδέχεται να λάβουμε μέσω της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας, καθώς και των πρακτικών επεξεργασίας των δεδομένων που χρησιμοποιούμε μέσω της χρήσης του Διαδικτύου και άλλων δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρακάτω Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να κατανοήσετε τον τρόπο χρήσης και προστασίας των πληροφοριών που μας παρέχετε ή του τρόπου χρήσης και προστασίας αυτών στο μέλλον.

Η καταχώριση των στοιχείων σας για την παροχή υπηρεσιών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, συνεπάγεται τη συναίνεσή σας στη συλλογή, χρήση και μεταβίβαση των προσωπικών σας στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων.

Στοιχεία που συγκεντρώνουμε από εσάς

Κατά κανόνα, έχετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε την παρούσα δικτυακή τοποθεσία χωρίς να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας ή τα προσωπικά σας στοιχεία. Οι διακομιστές δικτύου μας συγκεντρώνουν τα ονόματα τομέα και όχι τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των επισκεπτών. Επιπλέον, υπάρχουν τμήματα στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία όπου ενδέχεται να είναι αναγκαία η συγκέντρωση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, όπως για παράδειγμα, για να σας παρέχουμε ορισμένες πληροφορίες που ζητήσετε, και όπου ζητηθεί, να σας καταχωρήσουμε στη δικτυακή τοποθεσία μας. Η συγκέντρωση των εν λόγω στοιχείων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών εντύπων και κάθε φορά που μας στέλνετε e-mail με τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα στοιχεία που συγκεντρωθούν είναι δυνατό να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ ή τη διεύθυνση e-mail σας. Δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου ζητούμενου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Ενδέχεται επίσης να συγκεντρώσουμε στοιχεία για εσάς από τα e-mail ή τις επιστολές που μας στέλνετε.

Χρήση των στοιχείων που συγκεντρώνονται

Τα στοιχεία ονόματος τομέα που συγκεντρώνουμε δεν χρησιμεύουν για την αναγνώρισή σας, αλλά συγκεντρώνονται με σκοπό την καταμέτρηση του αριθμού των επισκέψεων, του μέσου όρου παραμονής στη δικτυακή τοποθεσία, των σελίδων που προβλήθηκαν κλπ. Οι πληροφορίες αυτές μας είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση της χρήσης της τοποθεσίας μας και τη βελτίωση του περιεχομένου της. Στην περίπτωση όπου γνωστοποιήσετε οικειοθελώς άλλα προσωπικά δεδομένα, όπως το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (για παράδειγμα, με τη χρήση ηλεκτρονικών εντύπων ή μέσω e-mail), κατά κανόνα θα σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο χρήσης των συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων κατά τη συγκέντρωση. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρείχατε ή τα οποία συγκεντρώνουμε μέσω της εν λόγω δικτυακής τοποθεσίας για τους παρακάτω σκοπούς:

  1. Την παροχή τυχόν υπηρεσιών που έχετε ζητήσει από εμάς, όπως τη λήψη πληροφοριών, τη συνδρομή στην υπηρεσία προειδοποίησης μέσω e-mail.
  2. Την ανταπόκριση στα ερωτήματά σας ή την επεξεργασία των αιτημάτων σας σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία.
  3. Την παροχή και την προσωποποίηση των υπηρεσιών μας.
  4. Τη διαχείριση αρχείων σχετικά με συνδρομές σε υπηρεσίες.

Εάν αλλάξετε γνώμη και δεν θέλετε να επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον, παρακαλούμε ενημερώστε μας.

Κοινοποιήσεις

Τα στοιχεία που μας παρέχετε θα παραμείνουν στο διακομιστή μας, διαδόχους της επιχείρησής μας και προμηθευτές με τους οποίους έχουμε δεσμευτεί να επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας, ορισμένοι εκ των οποίων ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι ενεργούν επ’ ονόματί μας για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παρούσα ισχύουσα πολιτική απορρήτου ή για άλλους σκοπούς που έχετε εγκρίνει. Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα μέρη είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία δεδομένων, τη συμπλήρωση και διεκπεραίωση παραγγελιών, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εκ μέρους μας. Είναι επίσης δυνατό να μεταβιβάσουμε συγκεντρωτικά στοιχεία για τη χρήση της παρούσας τοποθεσίας σε τρίτους, αλλά τα στοιχεία αυτά δε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.

Τέλος, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε νέους επιχειρηματικούς εταίρους ή κατόχους σε περίπτωση που η εταιρία μας συστήσει κοινοπραξία ή πωληθεί ή συγχωνευτεί με άλλη επιχειρηματική οντότητα.

Χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν διαθέτουν πάντα ισχυρή νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, θα λαμβάνουμε πάντοτε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται από τρίτους σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Εκτός κι αν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία, δεν θα προβούμε άλλως στην κοινοποίηση, πώληση ή γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που μας παρέχετε χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Για χρήστες 16 ετών και κάτω

Εάν είστε 16 ετών ή κάτω, απαιτείται η συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα για την παροχή οποιωνδήποτε προσωπικών στοιχείων. Δεν θα επιτρέπεται η παροχή προσωπικών δεδομένων από χρήστες που δεν έχουν λάβει την εν λόγω συναίνεση.

Λοιπές τοποθεσίες web

Η τοποθεσία web ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε άλλες δικτυακές τοποθεσίες, οι οποίες είναι πέραν του ελέγχου μας και δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων. Εάν έχετε πρόσβαση σε άλλες τοποθεσίες χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται, οι διαχειριστές των τοποθεσιών αυτών ενδέχεται να συγκεντρώνουν στοιχεία σας, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με τις αντίστοιχες Πολιτικές Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τη δική μας.

Ασφάλεια στοιχείων που έχουν συλλεχθεί και κατοχή δεδομένων

Λαμβάνουμε αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και από παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή και ζημιά, τόσο με σύνδεση όσο και χωρίς. Θα διατηρήσουμε στην κατοχή μας τα στοιχεία σας για εύλογο χρονικό διάστημα ή για όσο διάστημα ορίζει ο νόμος.

Μεταβιβάσεις με βάση το Διαδίκτυο και δήλωση αποποίησης

Δεδομένου ότι το Διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο περιβάλλον, η χρήση μιας τοποθεσίας για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συνεπάγεται απαραιτήτως τη μεταβίβαση δεδομένων σε διεθνές επίπεδο. Συνεπώς, η περιήγηση της εν λόγω τοποθεσίας και η ηλεκτρονική επικοινωνία σας μαζί μας δηλώνει την αναγνώριση και αποδοχή σας όσον αφορά την κατ’ αυτόν τον τρόπο επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Παρόλο που η iFplayer χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για την προστασία από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στη δικτυακή τοποθεσία θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, ή ότι η παρούσα δικτυακή τοποθεσία, οι διακομιστές αυτής ή τα e-mails, τα οποία ενδέχεται να σταλούν από εμάς, δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Τα περιεχόμενα της παρούσας τοποθεσίας έχουν σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνονται με τις γενικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τη μη συμμόρφωση με τους εκάστοτε ισχύοντες τοπικούς νόμους περί διαφήμισης ή άλλους νόμους σχετικά με την παρούσα δικτυακή τοποθεσία ή τα περιεχόμενά της.

Πρόσβαση και ενημέρωση στοιχείων

Δικαιούστε να δείτε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε στην κατοχή μας και σας αφορούν και μπορείτε να μας ζητήσετε να γίνουν οποιεσδήποτε απαραίτητες αλλαγές για να διασφαλιστεί ότι είναι ακριβή και ενημερωμένα. Για να δείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ιστοσελίδα Επικοινωνία. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαιούμαστε να χρεώνουμε ένα χαμηλό διοικητικό τέλος προκειμένου να καλύψουμε το κόστος παροχής σε εσάς των στοιχείων που διατηρούμε σχετικά με εσάς.

Επικοινωνία

Εάν έχετε τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην ιστοσελίδα Επικοινωνία. Κάθε ερώτηση και πρότασή σας σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζουμε είναι ευπρόσδεκτη.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Παρακολουθήστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερωθείτε σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή. Παρόλο που διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης ή συμπλήρωσης της παρούσας πολιτικής, θα σας ενημερώσουμε μέσω της εν λόγω δικτυακής τοποθεσίας σχετικά με σημαντικές αλλαγές, τουλάχιστον 30 ημέρες με το πέρας της αλλαγής, και όπου κρίνεται απαραίτητο, μέσω e-mail.