Ασφαλιστικά Προϊόντα

Επίλέξτε την κατηγορία ασφάλισης που σας ενδιαφέρει και διαβάστε περισσότερα..

Μια ομάδα ανθρώπων με συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες στην ασφάλιση υγείας είναι οι αλλοδαποί οικονομικοί μετανάστες,οι οποιοι για να έρθουν και να παραμείνουν στην Ελλάδα, χρειάζονται τη σχετική άδεια από το κράτος. Προκειμένου λοιπόν οι αλλοδαποί να λάβουν άδεια παραμονής,θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια αρχή, Βεβαίωση Ασφάλισης, το οποίο να καλύπτει τα Έξοδα Νοσηλείας και Ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης.