Επαγγελματική Νομική Προστασία

Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο σύγχρονος επιχειρηματίας, προσπαθεί καθημερινά να ασκήσει με συνέπεια και υπευθυνότητα την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Επειδή σήμερα υπάρχει ανάγκη να μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά και έγκαιρα όλα τα απρόοπτα γεγονότα, αλλά και τα προβλήματα που παρουσιάζονται και σχετίζονται με την επαγγελματική ή την επιχειρηματική σας ευθύνη πρέπει:

 • να δαπανήσετε χρήματα
 • να χάσετε τον πολύτιμο χρόνο σας
 • να «εμπλακείτε» σε διαδικασίες που δεν γνωρίζετε καλά, χωρίς να είστε σίγουροι ότι τελικά θα κατοχυρώσετε τα δικαιώματα σας και θα βρείτε το δίκιο σας.

Η Επαγγελματική Νομική Προστασία της D.A.S. Hellas απαντά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες σας για εξειδικευμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ή την επιχειρηματική σας ευθύνη.

Ποιοι Καλύπτονται;

Ο Επιχειρηματίας/Επαγγελματίας, η Επιχείρηση και το Προσωπικό της Επιχείρησης (εφόσον δεν στρέφεται εναντίον της).

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ:

 1. Διεκδίκηση Αξιώσεων Αποζημίωσης
 2. Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια
 3. Υπαλληλικές / Εργατικές διαφορές με το Προσωπικό της Επιχείρησης
 4. Μισθωτικές Διαφορές με τον Ιδιοκτήτη της Επιχειρηματικής / Επαγγελματικής Στέγης
 5. Προσεπίκληση των Ασφαλιστικών Εταιριών που καλύπτουν Ασφαλισμένη Επιχείρηση
 6. Διαφορές της Ασφαλισμένης Επιχείρησης με Ασφαλιστικές Εταιρίες
 7. Διαφορές με Σωματεία Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ρωτήστε μας και για άλλες κατηγορίες Νομικής Προστασίας:

 1. Νομική Προστασία Εκμίσθωσης Ακινήτων
 2. Νομική Προστασία Διαχείρισης Πολυκατοικιών
 3. Νομική Προστασία Λογιστών -- Φοροτεχνικών
 4. Νομική Προστασία Ιατρών
 5. Νομική Προστασία Μελών Δ.Σ
 6. Νομική Προστασία Αθλητικών Σωματείων