Νομική Προστασία

ΑΤΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας συνίσταται στη συμβατική δέσμευση για την πληρωμή των εξόδων/αμοιβών δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή κ.λπ. καθώς και την παροχή άλλων υπηρεσιών, που απορρέουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Απαραίτητη περισσότερο από ποτέ έχει γίνει η ασφάλιση Νομικής Προστασίας σήμερα. Μία ασφάλιση νομικής προστασίας καλύπτει:

 • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Καλύπτει τον ασφαλισμένο στις εξής περιπτώσεις:

 1. Όταν ο ασφαλισμένος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του θελήσει να διεκδικήσει αποζημίωση από τον υπαίτιο τρίτο ή την ασφαλιστική του εταιρία για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκαλούνται σ ? αυτόν ή σε περιουσιακά του στοιχεία και ακίνητα.
 2. Όταν ο ασφαλισμένος ή τα μέλη της οικογένειάς του πρέπει να υπερασπίσουν τον εαυτό τους σε ποινικά δικαστήρια για απόκρουση κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση ποινικών, αστυνομικών, υγειονομικών και τροχαίων διατάξεων εξ αμελείας.
 3. Όταν προκύψουν διαφορές του ασφαλισμένου ή των μελών της οικογενείας του κατά την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με εξαρτημένη σχέση εργασίας με τον εργοδότη, είτε αυτές αφορούν διεκδίκηση είτε απόκρουση απαιτήσεων π.χ. υπερωρίες, άδειες, καταγγελίες συμβάσεων, αποζημιώσεις κλπ
 4. Όταν δημιουργηθούν διαφορές με τα ασφαλιστικά τους ταμεία(σύνταξης και περίθαλψης)
 5. Όταν χρειάζεται η συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου καθώς και εκούσιας δικαιοδοσίας
 6. Στις διαφορές από ενοχικές συμβάσεις της καθημερινής ζωής όπως:αγορές και πωλήσεις αντικειμένων, επισκευές, δάνεια, ιδιωτικά γραμμάτια, παροχή υπηρεσιών κλπ
 7. Στις μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας του ασφαλισμένου (με ειδικό επασφάλιστρο μπορεί να καλυφθούν και διαφορές ιδιοκτητών που εκμεταλλεύονται καταστήματα ή διαμερίσματα)
 8. Στις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία από συμβόλαια ζωής, πυρός, κλοπής, ατυχημάτων κλπ


Ν.Π. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ν.Π.

 • Ασφάλιστρα (μικτά ετήσια)
 • Ασφαλιστικό ποσό
 • Γεωγραφική Κάλυψη
 • 80,00 €
 • 30.000,00 €
 • ΕΛΛΑΔΑ - Ε.Ε.
 • 50,00 €
 • 23.000,00 €
 • ΕΛΛΑΔΑ - Ε.Ε.

2 ΕΩΣ 4 ΕΤΗ

 • 10%

5 ΕΤΗ

 • 20%