Σκάφη Αναψυχής

Το σκάφος είναι τρόπος ζωής αλλά και αίσθηση ελευθερίας. Είναι απαραίτητο σε κάθε σας βόλτα να νιώθετε ασφαλείς. Στην iFplayer σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να ασφαλίσετε το σκάφος σας, με τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα της αγοράς και σε συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες, σε προσιτές για όλους τιμές, για την υποχρεωτική από το νόμο Αστική Ευθύνη προς τρίτους καθώς και για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και θαλάσσια ρύπανση. Βεβαίως μπορούμε να καλύψουμε και κάθε άλλη ανάγκη για το σκάψος σας, όπως η κλοπή αυτού ή των μηχανών ακόμη και τις ιδίες ζημιές του σκάφους!!

Ίπποι – ΗΡ

 • έως 30
 • 30-75
 • 76-150
 • 151-299
 • 300 & άνω
 • Jet ski

Εξαμηνιαία Ασφάλιστρα

 • 50,00€
 • 56,25€
 • 67,50€
 • 82,50€
 • 108,75€
 • -

Ετήσια Ασφάλιστρα

 • 55€
 • 75€
 • 90€
 • 110€
 • 140€
 • 160€