Ασφάλιση Μεταφορών

Η ασφάλεια μεταφορών καλύπτει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια μεταφοράς ενός φορτίου, και απαλλάσσει από το άγχος τον επιχειρηματία για το "αν συμβεί κάτι στο δρόμο".

Είτε πρόκειται να μεταφέρετε εμπορεύματα εντός Ελλάδος, είτε να εισάγετε από το εξωτερικό με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, μην παραλείπετε ποτέ την ασφάλεια μεταφοράς που με ένα ελάχιστο κόστος εξασφαλίζει το εμπόρευμά σας όποια και αν είναι η αξία του.

Στην ασφάλεια μεταφορών υπάρχουν τρεις βασικές ρήτρες ασφάλισης, που καλύπτουν το εμπόρευμα σας ως εξής :

Ρήτρα C : Καλύπτονται οι ζημίες από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, πυρκαγιά, έκρηξη, βύθιση, ή προσάραξη πλοίου, θυσία γενικής αβαρίας, εκβολή φορτίου στη θάλασσα. Καλύπτονται επίσης η συμμετοχή στα έξοδα γενικής αβαρίας και σώστρων.

Ρήτρα Β : Καλύπτονται οι ζημίες της Ρήτρας C και επιπρόσθετα η ζημία από σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου ή κεραυνό, παράσυρση του εμπορεύματος από τα κύματα, εισχώρηση θαλασσινού νερού, λίμνης ή ποταμού , ολική απώλεια δέματος κατά τη διάρκεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης από το πλοίο.

Ρήτρα Α : Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι κατά την μεταφορά, (ενδεικτικά οι καλύψεις των Β και C, και επιπλέον απώλειες λόγω κλοπής, πειρατεία, κακόβουλη πράξη) εκτός από αυτούς που ρητά εξαιρούνται στο συμβόλαιο. Στις βασικές εξαιρέσεις του συμβολαίου είναι ο δόλος του ασφαλισμένου, η φυσιολογική φθορά του εμπορεύματος, το ίδιο ελάττωμα, ο πόλεμος, οι τρομοκρατικές ενέργειες, η καθυστέρηση, κ.α. Με επιπλέον ασφάλιστρο μπορεί να συμφωνηθεί και η κάλυψη ζημίας από πόλεμο, κατάσχεση, εγκαταλειμμένες νάρκες, (μόνο για τα θαλάσσια ταξίδια), ζημίες από απεργούς, τρομοκράτες, ενώ με ειδικές ρήτρες μπορούν να καλυφθούν ορισμένα προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιομορφίες όπως κατεψυγμένο κρέας, πετρελαιοειδή, κάρβουνο, ξυλεία, φιάλες ποτών κ.α.

Η ασφάλεια μεταφορών είναι το απαραίτητο "εργαλείο" του σύγχρονου επιχειρηματία που εισάγει, εξάγει ή διακινεί εμπορεύματα.

Σήμερα, με όπλο την πείρα και την εξειδίκευση μας, μπορούμε να δώσουμε λύσεις στο πρόβλημα της ασφάλισης μεταφορών οποιουδήποτε επιχειρηματία, ενώ διαθέτουμε ειδικού τύπου ασφαλιστήρια συμβόλαια και για τους διαμεταφορείς που φέρουν μεγάλη ευθύνη διακινώντας εμπορεύματα μεγάλης αξίας καθημερινά.

Ζητήστε μας σήμερα κιόλας να σας ετοιμάσουμε ένα πρόγραμμα ασφάλισης των μεταφορών της επιχείρησης σας, με τους καλύτερους όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.